Müellif Hakkında

ÖMER MUHAMMED ÖZTÜRK

13 Ağustos 1946 (15 Ramazân 1365) yılında Adana’da dünyâyı teşrîf eden zât-ı âlileri, babaları Merhum Hacı Mehmed Öztürk Efendi’nin Hz. Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) ile İstanbul’a hicret etmeleriyle küçük yaşta İstanbul’a yerleşmişlerdir. Doğduğunda Ömer ism-i şerîfini Hz. Mahmûd Sâmî (k.s.) koymuş, maddî ve manevî eğitimini de bizzat takip etmişlerdir. Başta mürşidleri olan Hz. Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) olmak üzere; Adanalı Hasan Akbaşgil Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Şefik Efendi, Ali Haydar Efendi, Bekir Haki Efendi, Abdullah Develioğlu, Gönenli Mehmed Efendi, Sarıyerli Nuri Efendi, Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi, Sütlüceli Küçük İdris Efendi, Salih Cemal Esirger, Arap Hoca lakaplı Mustafa Efendi, Muhammed Mutevelli Şa’râvî istifade ettiği önde gelen âlimlerdir.

Galatasaray Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan zât-ı âlileri, İstanbul İktisadî ve Ticârî İlimler Akademisi’ni bitirerek, bir süre de orada öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Türk Gençliğini ve Türkiye’yi temsilen 1970 yılında New York’ta yapılan Dünya Gençlik Kurultayı’na katılmış, Birleşmiş Milletler binasında 26 gün, günde üç vakit olmak üzere ezan okunmasına vesile olmuştur. 1971 senesinde, üstadları Sâmi Efendi hazretlerinin işaretiyle MTTB Genel başkanlığına seçilmiş ve Türkiye genelinde çok kapsamlı hizmetlerin altına imza atmıştır. Bu kuruluş çatısı altında, daha sonra Türkiye’nin zirvesinde görev yapacak pek çok ismin yetişmesine vesile olmuştur. Muhterem Ömer Öztürk’ün gençlik hizmetleri 1971’de kurduğu Fatih Gençlik Vakfı ile; eğitim, yurt, burs ve yayıncılık alanlarında kesintisiz olarak devam etmektedir.

1979 senesinde, Ramazanoğlu Mahmud Sâmi Hazretleri ile beraber Medine-i Münevvere’ye hicret etmiş ancak Türkiye ile irtibatlarını sürdürmüştür. Vasiyetini Ömer Öztürk’e yapan Üstadları Sâmi Efendi hazretlerinin yine vasiyetleri gereği techiz, tekfin ve defin işlemleri bizzat Ömer Öztürk tarafından tamamlanmıştır.

Pendik Kurtköy’de yaptırdığı Ramazanoğlu Mahmud Sâmi Camii Şerif’i 2008 senesinde ibâdete açılmış, kendileri adına sevenleri tarafından yaptırılan Ömer Öztürk Camii Şerif’i ise Üsküdar Çengelköy’de 2017 senesinde hizmete girmiştir.

Kurdukları vakıf pek çok öğrenciye burs vermeye, konferanslara katılmaya, çeşitli eğitim – kültür faaliyetlerine ve hayır işlerine halen devam etmektedir. Yayınlanmış kitapları ve kendisi hakkında hazırlanmış bir belgesel-kitap çalışması mevcuttur.

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün sohbetleri sesli ve görüntülü olarak internet üzerinden yayınlanmakta, kurulan internet siteleri, sosyal medya ve mail ağları vasıtasıyla bu hizmetler daha geniş topluluklara ulaştırılmaktadır. Kendisi hâlen Medine-i Münevvere’de ikamet etmekte, “Bâb-ı Sıddîk’ın Hâdimi” olarak Ümmet-i Muhammed’e hizmete devam etmektedir. Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diler, Ümmet-i Muhammed’i kendilerinden istifade ettirmesini niyaz ederiz.

ayrıntılı bilgi:

omerozturk.org

ramazanoglumahmudsamiks.com

Sosyal Medyada Takip Edin: